Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.
Slovanská ulica 1417/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovak republic

Tel.: +421 902 707 728
E-mail: info.SMPNM@silganmp.com

Podniková predajňa
Tel.: +421 915 918 144
E-mail: predajna@silganmp.com

Fakturačné údaje
IČO: 31 416 373
DIČ: 2020380516
IČ DPH: SK2020380516

Personálne oddelenie
Tel.: +421 911 806 135
Kontaktný email: praca@silganmp.com

Ľubica Maradíková
HR manažér

Martina Uramová
Mzdy a personalistika

Erika Hudcovičová
Vzdelávanie a personalistika

Kontaktujte nás


  X

  Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov

  V zmysle čl.6 a čl.7 odst.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie v databáze uchádzačov,

 • meno a priezvisko (aj rodné), titul
 • dátum narodenia, miesto narodenia
 • bydlisko, adresa pobytu
 • kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail)
 • osobné charakteristiky (uchádzači o zamestnanie)
 • údaje o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach
 • vyhlásenie o znížení pracovnej schopnosti doložené rozhodnutím Sociálnej poisťovne


 • Doba archivácie: 1 rok v databáze uchádzačov
  Pred udelením súhlasu som bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov.